CV6T2gJHRPAtjjzD1HZMZccDBzpPfTFhLw
Balance (CRCT)
614075.00000000